26. Lavrenčič D. (2013) During which phase of cardiac cycle is freshly actively formatted cerebrospinal fluid released into the brain ventricles: systole or diastole? (full-text)

25. Lavrenčič D. (2006) THE ENIGMA OF THE THIRD CIRCULATION. (full-text)

24. D. Lavrenčič’s comments (review comments) for Cochrane Library review entitled “Shunting for Normal Pressure Hydrocephalus (NPH). September 2002

23. D. Lavrenčič’s comments (review comments) and response from the lead author of Cochrane Library review item entitled “Epidural blood patching for preventing and treating post-dural puncture headache”. July-August 2002

22. Lavrenčič D. Odslej možnost preverjeno varnega e-zdravstva v Sloveniji ISIS 2002;11(1):10-.

21. Lavrenčič D. ePocrates – računalniski register zdravil v žepu kmalu conditio sine qua non ? ISIS 2001;10(12):10-.

20. Lavrenčič D. Pravica samske ženske do otroka. ISIS 2001;10(7):58-.

19. Lavrenčič D. Kaj potrebujeta slovenski zdravnik in zobozdravnik za varno elektronsko zdravstvo (e-zdravstvo) ? ISIS 2001;10(1):27-.

18. Lavrenčič D. (Ne)racionalnosti slovenskega zdravstvenega informacijskega sistema. ISIS 2000;9(4):6-.

17. Lavrenčič D. O varovanju, zaščiti in tajnosti podatkov v zdravstvu. Infor Med Slov 1995;3-4(2):80-2.

16. Lavrenčič BB, Lavrenčič D. Prenos podatkov po komutiranem telefonskem omrezju. Zdrav Vestn 1992;(61):391-3.

15. Lavrenčič D. Kakšna bo slovenska zdravstvena izkaznica. DELO. 1995 Nov 4;37

14. Lavrenčič D. Borza programske opreme. Ambulantni informacijski sistem MED. Infor Med Slov 1994;3-4(1):65-.

13. Lavrenčič D, Adamič Š. Delo komisije za strokovno vodenje in usklajevanje dela na področju zdravstvenega informacijskega sistema pri Ministrstvu za zdravstvo. Infor Med Slov 1994;2(1):56-7.

12. Mernik M, Lavrenčič D. Revija HEALTH INFORMATICS EUROPE . Infor Med Slov 1994;2(1):49-50.

11. Lavrenčič D. Dvanajsti mednarodni kongres evropskega zdruzenja za medicinsko informatiko (EFMI), Lisbona, 22.-26.5.1994. Infor Med Slov 1994;2(1):47-8.

10. Lavrenčič D. Intervju: prof. Štefan Adamič. Infor Med Slov 1994;2(1):11-3.

09. Lavrenčič D. O varovanju podatkov v zdravstvu. Infor Med Slov 1994;1(1):11-3.

08. Lavrenčič D. O varovanju, zaščiti in tajnosti podatkov v zdravstvu. ISIS 1994;2(3):50-2.

07. Lavrenčič D. Oblak et al, editors.Osebni računalnik pri zdravnikovem delu. Ljubljana : Tehnična založba Slovenije; 1989; Integrirani informacijski sistem za zdravstvene domove: DOM. p. 227-31.

06. Plesničar S, Rudolf Z, Lavrenčič D. Prognostic Significance of Skin Reactivity in Patients with Bronchogenic Carcinoma Grouped According to the TNM Classification. Neoplasma 1977;6(24):633-40.

05. Marion L, Kališnik M, Sedej R, Lavrenčič D, and Novak A. Histokompatibilnost proteinskih akrilatov 1977; Medicinska fakulteta;

04. Lavrenčič D. Hospitalni informacijski sistem 1977; Medicinska in Ekonomska fakulteta v Zagrebu; 62 p.

03. Lavrenčič D. Računalnik in zdravstvo. Med Razgl 1975;14:261-6.

02. Lavrenčič D. Zbornik III. kongresa slovenskih zdravnikov. Ljubljana : 1972; Praktične izkušnje pri računalniski obdelavi podatkov v okviru integralnega informacijskega sistema v Kliničnih bolnicah v Ljubljani. p. 177-82.

01. Lavrenčič D. Intracraniovertebral Volumes, Cerebrospinal Fluid Flow and Cerebrospinal Fluid Pressure, Their Homeostasis and Its Physical Regulation. Ljubljana : Darko Lavrenčič; 1970.