lavrencic

mag. Darko D. Lavrenčič, dr. med.
MED zasebna splošna ambulanta s koncesijo.
Opravljamo preventivne in kurativne preglede za odraslo populacijo.
Število opredeljenih zavarovancev: 702